Kerkdienst

Datum: 14 augustus
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. De Boer (emeritus Hoogkerk)

Collecte: St. Moslim en Evangelisatie. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Mededelingen/Welkom
Votum
Vrede-/genadegroet
Zingen: Psalm 100: 1, 2, 4
Voorlezing van de Tien Verbondswoorden (Ex. 20:1-17) en Deuteronomium 6:4-9
Zingen: Gezang 173:1, 2, 3  (GK 2017)  ‘Hoor Israel, de Here’.  (is weergave van Deut. 6:4-9)
Gebed
Schriftlezingen: Spreuken 3:1-8 en Romeinen 8:12-17
Zingen: Psalm 111: 1, 2, 6
Tekst:  Spreuken 3:7
Verkondiging   Kernwoorden:  Oproep tot eerbied voor de HEER 
Zingen: Psalm 25: 6,7
Dankgebed/voorbeden
Collecte
Zingen: Opwekking 136   ‘Abba, Vader, U alleen’
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.