Kerkdienst

Datum: 21 augustus
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. De Boer (emeritus Hoogkerk)

Collecte: 1e Zending, 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Mededelingen kerkenraad
Votum
Genade-vredegroet
Zingen: Lied 868:1, 2, 3, 5 (‘Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere’)
Voorlezing Tien Verbondswoorden (Deut. 5:6-21 en Mat. 22:37-40)
Zingen: Opwekking 244 (‘Welzalig de man…’)
Gebed
Schriftlezing: Psalm 139
Zingen: Gezang 253:1, 5, 6 (GK 2017: ‘Wie mat de wateren in zijn holle hand…’)
Tekst: Psalm 139 en speciaal vers 18b
Verkondiging: Kernwoorden: Altijd bij God
Zingen: Psalm 73:9,11
Dankgebed/voorbeden
Collecte
Zingen: Psalm 139:8,11
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.