Kerkdienst

Datum: 28 augustus
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. De Boer (Haren)

Collecte: Diaconie. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opw. 355 (U die mij geschapen hebt)
Gebed
Gods wil voor ons leven: Matteüs 22 : 37 – 40
Zingen: Ps. 52 : 6 (Mijn God, ik zal U altijd prijzen)
Schriftlezing: 1 Samuël 21 : 2 – 10 en 22 : 6 – 23
Tekst: Psalm 52
Verkondiging
Zingen: DNP 52 : 1 – 3
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lb. 91a : 1 – 3 (Wie in de schaduw Gods mag wonen)
Gebed en voorbeden
Collecte
Zingen: Opw. 790 (God is mijn herder die mij weidt)
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.