Kerkdienst

Datum: 25 september
Tijd: 09:30

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: Voedselbank. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet
PvN 84 / Opw. 715 Wat hou ik van uw huis
Gebed
Kinderkring
Schriftlezingc1 Johannes 2: 24 – 3: 10
Ps. 139 (PP) Heer die mij ziet zoals ik ben
Tekst 1 Johannes 3: 1a
Verkondiging
LB 868: 1, 2, 3, 4 Lof zij de Heer
Wet
Ps. 25: 2
Doopbediening
Formulier 3 (eerste deel)
Dooplied Sela
Doop
GK 239 ‘k Stel mijn vertrouwen (canon)
Dankgebed
Collecte
LB 416 Ga met God
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.