Kerkdienst

Datum: 19 februari
Tijd: 09:30 - 10:45
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. De Jong (Drachten ZW)

Collecte: Jeugdwerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.