Kerkdienst

Datum: 13 maart
Tijd: 09:30
Locatie: Kerk + online

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: Youth Alpha. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet
Hoe kan er in de wereld vrede zijn
Gebed
Kinderkring/Kindmoment
Schriftlezing Matteüs 4: 12 – 5: 16
GK06 38 Zoek eerst het koninkrijk
Tekst Matteüs 5: 13 (Romeinen 12: 1 – 2 en Efeziërs 4: 17 – 24)
Verkondiging
LB 838
Wet
NPB 1
Gebed
Collecte
Opw. 167
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.