Kerkdienst

Datum: 21 november
Tijd: 9:30u kerk + online
Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: Diaconaal doel. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Voorbereiding GK 42a
Votum en vredegroet
Lofprijzing Opw. 672
Gebed
Kinderkring
Intro Schriftlezing
Schriftlezing Rechters 2: 6 – 19
Lied Ps. 78: 15, 16
Tekst Ruth 1: 1 – 5
Amenlied Opw. 429
Herdenkingsmoment
Gedicht Het onzichtbare
Lied Opw. 717
Dankgebed
Kinderkring
Slotlied Opw. 27
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.