Kerkdienst

Datum: 26 februari
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet (gezongen – GK06 175b / GK17 165b)
Lofprijzing Ps. 146: 1, 3, 8
Gebed
Schriftlezing Marcus 5: 35 – 6: 13
Kindmoment
Schoollied NLB 886 Abba Vader U alleen
Verkondiging Marcus 6: 1 – 6
Amenlied LvK 291 Nooit kan ’t geloof te veel verwachten
Voor de wetslezing Ps. 25: 2, 4
Wet
Na de wetslezing Ps. 25: 5, 6
Dankgebed
Collecte
Slotlied LB 413 Grote God wij loven U
Zegen
Gezongen amen (versie Ps. 89: 18)

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.