Kerkdienst

Datum: 2 oktober
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Alserda (Spakenburg-Zuid)

Collecte: 1e Zending, 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum & Zegengroet
Zingen: Ps 122:1,2
Gebed
Wet
Zingen: Ps 119:5,40
Schriftlezing: Matteüs 18:1-14
Zingen: Opw 378 Ik wil jou van harte dienen
Tekst: Matteüs 18:15-18
Preek
Zingen: Ps 23:1-3
Dankgebed
Collecte
Zingen: GK 101/215:3,5 Laat met uw feestkleed aan, ons tot uw bruiloft gaan
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.