Kerkdienst

Datum: 27 maart
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Haak (Emmeloord)

Collecte: 1e zending, 2e kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum/Groet
Zingen: Opwekking 797 (Breng Ons Samen)
Lezen Ef.4:17-5:2
Opw. 378 (Ik wil jou van harte dienen)
Gebed
Kinderkring
Lezen: Joh 9:1-41
Opw. 263 (Er is een Verlosser, Jezus, Zoon van God)
Tekst: vers 3: Gods werk moet door hem zichtbaar worden
Preek 
Opw 733 (Tienduizend Redenen)
Gebed 
Collecte
Kinderkring + kindmoment
Opw 687 (leer mij uw weg)
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.