Kerkdienst

Datum: 2 oktober
Tijd: 14:30

Voorganger: ds. Alserda (Spakenburg-Zuid)

Collecte: 1e Zending, 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum & Zegengroet
Zingen: LvdK 328:1 (=LB 314) Here Jezus, om Uw Woord
Gebed
Geloofsbelijdenis: zingen op de wijs van LvdK 429
Schriftlezing: 2 Samuël 24; 1 Kron 21:1
Zingen: Ps 62:1,4
Tekst: 2 Samuël 24:14
Preek
Zingen: Ps 18:9,1
Gebed
Collecte
Zingen: GK06 Gz 106:2,3 U, Vader, U aanbidden wij
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.