Kerkdienst

Datum: 5 maart
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: 1e Connect, 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet
NPB 8: 1, 3, 4, 6
Gebed
Kindmoment
Ik ben een schip in de storm
Inleiding onderwerp en Schriftlezingen
Schriftlezing
– Genesis 1: 26 – 31
– Genesis 3: 1 – 13
– 1 Korintiërs 3: 16 – 23
Ps. 139: 1, 6, 7
Tekst 1 Korintiërs 3: 23
Verkondiging
In Christ alone
Wet
GK06 102: 2, 4 Looft de Geest die van de Vader
Dankgebed
Collecte
Opw. 354
Zegen + Gezongen amen: LB 415: 3

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.