Kerkdienst

Datum: 3 april
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: Kerk Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Meer dan rijkdom
Votum en vredegroet
Ps. 138: 1, 4
Gebed
Kindmoment/kinderkring
Schriftlezing: Matteüs 19: 16 – 30 & 20: 17 – 34
NPB 131
Tekst Matteüs 20: 26 – 28
Verkondiging
Opw. 705 Toon mijn liefde
Wet
LB 31
Dankgebed
Collecte
Opw. 378 Ik wil jou van harte dienen
Zegen
Heer ik hoor van rijke zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.