Kerkdienst

Datum: 2 juli
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Pomp (Aduard)

Collecte: Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Ps 122: 1, 2, 3 (Ik was verheugd toen mijn mij zei)
Wet
NPB 5: 3, 5 (U overlaadt mij met uw zegen)
Gebed
L. Ps 133
Gez 163: 1, 2, 3 (Dit huis een herberg onderweg)
Preek
Ps 133: 1, 2, 3 komt zie hoe goed
Gez. 177: 4 (Vader van het leven, ik geloof in U)
Gebed
Bevestiging
Ps 134: 3 (Uit Sion dale op u neer)
Collecte
Lb 416: 1, 2, 3, 4 (Ga met God en Hij zal met je zijn)

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.