Kerkdienst

Datum: 3 april
Tijd: 14:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Canis (Loppersum/Westeremden)

Collecte: Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Mededelingen kerkenraad
Votum en vredegroet
Zingen: psalm 108: 1, 2
Gebed
Lezen Mattheus 18: 15-18
Lezen 1 Korintiërs 14: 26-33, 39-40
Zingen: psalm 119: 40, 66
Preek
Zingen ‘de vrede van God’
Geloofsbelijdenis
Zingen GK 161: (Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta)
Collecte
Gebed
Zingen zegenlied
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.