Kerkdienst

Datum: 19 maart
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Tempelman (Drachten – Nijega)

Collecte: 1e Zending, 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum& Zegengroet
DNP 84,1.2
Gebed
L+T: Matteus 13.24-30 en 36-43
DNP 81,5
Bediening van Gods Woord
LB 766,1.3
Wet van de HEER
GK 254,3
Dankzeggingen voorbede
Inzameling gaven
DNP 91,1.3
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.