Kerkdienst

Datum: 23 oktober
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: 1e Nederlands Bijbelgenootschap, 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet
Ps. 33: 1, 2, 5
Gebed
Schriftlezing Romeinen 1: 16 – 32
NPB 115
Tekst Romeinen 1: 18
Verkondiging
LB 868: 1 – 4 Lof zij de Heer, de Almachtige
Wet
Ps. 27: 3, 6
Dankgebed
Collecte
Opw. 354 Glorie aan God
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.