Kerkdienst

Datum: 24 april
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online


Voorganger: ds. Drost (Bunschoten-Spakenburg West)

Collecte: 1e Zending, 2e kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en groet
Zingen: Opwekking 733 (tienduizend redenen)
Gebed
Doopbediening:
– Uitleg
– Vragen, jawoord
– Zingen: Ik zegen jou in Jezus Naam (van Elly en Rikkert)
– Doopbediening
– Zingen: Opwekking kids 86 (Veilig in Jezus armen)
– Opdracht gemeente
– Overhandiging doopkaart
Gebed.
Zingen: Opwekking 770 (Ik zal er zijn)
Bijbellezing: Ps. 139
Verkondiging 
Zingen: Ps. 139 (Psalm project)
Nav de 10 woorden
Zingen: Opwekking 461 (Mijn Jezus, mijn Redder)
Gebed
Collecte
Zingen: Lb. 289: 1- 3. (Heer, het licht van Uw liefde schittert) Melodie Opw. 334
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.