Kerkdienst – Biddag

Datum: 13 maart
Tijd: 19:30

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: Christenen voor Israƫl. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet
211: 1 Wij knielen voor uw zetel neer
Epiclesegebed
Inleiding
Schriftlezing 2 Tessalonicenzen 1
LB 1010: 1, 2 Geef vrede Heer
Gebed Voor de Wereld
LB 1010: 3, 4
Inleiding
Schriftlezing 2 Tessalonicenzen 2
GK 249: 1, 2, 5God die was en is en komt
Gebed Voor de kerk
GK 249: 7, 8, 9
Inleiding
Schriftlezing 2 Tessalonicenzen 3
Weerklank 410: 1, 2 God vraagt een christen
Gebed Voor de gemeente
Weerklank 410: 3, 4
Collecte
LB 415: 1, 2 Zegen ons Algoede
Zegen (gezongen amen LB 415: 3)

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.