Kerkdienst (dankdag)

Datum: 2 november
Tijd: 19:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: Stichting Inlia. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Voorbereiding
LB 868: 1 Lof zij de Heer, de almachtige
Stilte moment
Votum en groet
Ps. 116: 1, 3, 7
Gebed
Lezen: Job 1
LB 413 Grote God wij loven U
Overdenking n.a.v. Job 1: 21b
LB 885 Groot is uw trouw o Heer
Dankgebed
Collecte
LB 704 Dank, dank nu allen God
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.