Kerkdienst – Dankdag

Datum: 1 november
Tijd: 19:30

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: Stichting KET. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Voorbereiding
LB 218: 2, 4 en 5 Dank U voor deze mooie aarde
Stiltemoment
Votum en groet
LB 150a: 1a, 2v, 3m, 4a Geprezen zij God
Gebed
Schriftlezing Filippenzen 4:1 – 13
LB 103c: 1, 3 Loof de Koning heel mijn wezen
Overdenking n.a.v. Filippenzen 4: 11b
Opw 733 Tienduizend redenen
Collecte
LB 704 Dank, dank nu allen God
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.