Kerkdienst (dankdag)

Datum: 8 maart
Tijd: 19:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: Dorcas (noodhulp aardbeving Turkije en Syrië). Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Koptekst

Votum en vredegroet
GK17 227: 1, 3   Alles, alles is gelegen 
Gebed 
Inleiding
Schriftlezing Sefanja 1 Johan vd Zwaag
LB 1010: 1, 2 
Gebed Voor de Wereld Stieneke de Jong
LB 1010: 3, 4
Inleiding
Schriftlezing Sefanja 2: 1 – 3: 8 Chris Kiers
Ps. 125: 1, 3
Gebed Voor de kerk Wilma Salomons
Ps. 125: 4, 2
Inleiding
Schriftlezing Sefanja 3: 9 – 2 Harry Boddeus
GK06 119: 3, 4   De kerk van alle tijden
Gebed Voor de gemeente Jolande Verbree
GK06 119: 1, 5
Collecte
GK17 227: 2, 4, 5
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.