Kerkdienst (Goede vrijdag)

Datum: 29 maart
Tijd: 19:30

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: Diaconie. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet
LB 562 Ik wil mij gaan vertroosten
Gebed
Inleiding: Goede Vrijdag, Grote Verzoendag
Schriftlezing Leviticus 16: 1 – 22a / Lucas 22: 33 – 47
LB 577: 2, 3 Wie heeft U zo geslagen
Verkondiging 
LB 576a: 1, 3, 4 O hoofd vol bloed en wonden
Viering HA
Hard geslagen, vastgenageld (luisterlied)
Dankgebed
LvdK 189 Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.