Kerkdienst (Heilig Avondmaal)

Datum: 12 juni
Tijd: 09:30 - 10:45
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: Diaconie. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet
NPB 67: 1, 2
Het lied van de Tien Woorden (melodie JdH 827)
Gebed
Schriftlezing 1 Korintiërs 11: 17 – 34
GK 182: 1, 2, 3 Alles in allen zult Gij voor ons zijn
Overdenking
GK 182: 4, 5, 6
Collecte
Viering
Ik ben
LB 653 U kennen, uit en tot U leven
LB 146a: 1, 3, 7 Laat ons nu vrolijk zingen
Dankgebed
LB 413 Grote God, wij loven U
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.