Kerkdienst (Heilig avondmaal)

Datum: 12 december
Tijd: 00:00 - 00:00

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: Diaconie. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet
LvK 125: 1, 4, 5 O kom, o kom Immanuel
Gebed
Schriftlezing Ruth 1
Verkondiging Ruth 1: 19b – 22
Ps. 107: 1, 2, 3
Viering HA
Formulier 3
Als alles duister is
Viering
Ik ben
Toekomst vol van hoop
Dankgebed
Collecte
LB 885 Groot is uw trouw o Heer
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.