Kerkdienst (Heilig Avondmaal)

Datum: 12 februari
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: Diaconie. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet
Opw. 717
Gebed
Schriftlezing: Jesaja 40: 1 – 11 & 2 Korintiërs 1: 1 – 11
Kindmoment
E&R 230 Jezus is de goede Herder
Verkondiging Enige Troost?
Ps. 63: 1, 2, 3
Geloofsbelijdenis HC Zondag 1
GK06 108 Halleluja, eeuwig dank en ere
Collecte – mededelingen
Formulier viering HA – 5
Uitnodiging en viering
Opw. 614 Uw genade is mij genoeg
Opw. 277 Machtig God, Sterke Rots
GK17 232 Op bergen en in dalen
Dankgebed
Toekomst vol van hoop
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.