Kerkdienst (Heilig Avondmaal)

Datum: 9 oktober
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: Diaconie. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Voorbereiding NPB 123: 1
Votum en vredegroet
Lofprijzing Opw. 640 Ik hef mijn ogen
Gebed
Viering HA
Formulier 1
Instelling, toetsing, uitnodiging en terugwijzing
GK 243 Heer, ik kom tot U
Bemoediging
Ps. 138: 1, 2
Gedenken, onderwijs, eenheid
Gebed
Collecte
Geloofsbelijdenis
Opwekking en viering
Tijdens het uitdelen van het brood en de wijn
Aan uw tafelĀ (Sela)
GK 213Eigen roem is uitgesloten
NLB 705 Ere zij aan God de Vader
NLB 791: 1, 4, 5, 6 Liefde eenmaal uitgesproken
Dankzegging
Dankgebed
Slotzang Opw. 226 Ik wil zingen van mijn Heiland
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.