Kerkdienst – Heilig Avondmaal

Datum: 11 februari
Tijd: 10:00

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: Diaconie. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet
Lofprijzing  LB 971 Zing een nieuw lied voor God de Here
Gebed
Viering HA
Formulier 1
Instelling, toetsing, uitnodiging en terugwijzing
Schuldbelijdenis Weerklank 416  U, o God, U kent ons leven
Bemoediging
(Genadeverkondiging) LB 412: 3, 4, 6 U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon
Gedenken, onderwijs, eenheid
Geloofsbelijdenis
Gebed
Collecte
Luisterlied Opw. 737
Opwekking en viering
Tijdens de viering zingen
Samen eten wij
GK 184 Heer wij komen vol verlangen
LvdK 356  O leidt mijn blindheid
Dankzegging
Dankgebed
Slotzang LB 835  Jezus ga ons voor
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.