Kerkdienst – Hemelvaart

Datum: 9 mei
Tijd: 10:00

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet
In de hemel is de Heer
Gebed
Kindmoment
Ik moet weggaan
Schriftlezing Efeziërs 1: 18 – 2: 7
Verkondiging
Ga maar gerust
Geloofsbelijdenis
GK 215: 1, 2, 5
Dankgebed
Collecte
Dan zal Hij komen
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.