Kerkdienst (Hemelvaartsdag)

Datum: 18 mei
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet
LB 663 Al heeft Hij ons verlaten
Gebed
Kindmoment
Schriftlezing Openbaring 12: 1 – 17
NPB 2
Verkondiging
Ga maar gerust
Geloofsbelijdenis
GK 215: 3, 4, 5 De Vader stelt Hem in de troon
Dankgebed
Collecte
Dan zal Hij komen
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.