Kerkdienst (Pasen)

Datum: 17 april
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: Jeugdwerk Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Voor de dienst: opw. 774 en 751

Opw. 706
Votum en vredegroet
GK06 92 Nu triomfeert de Zoon van God
Gebed
Generation
Schriftlezing Johannes 20
Opw. 580
Tekst Johannes 20: 1 – 10
Verkondiging
Opw. 213
Geloofsbelijdenis
Dankgebed
Luisterlied – Barend Wiltjer
Collecte
Opw. 366
Zegen
Opw. 799

Na de dienst: opw. 498 en 554

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.