Kerkdienst (Pasen)

Datum: 31 maart
Tijd: 10:00

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: ZOA. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Opw. 706 Zie hoe Jezus lijdt voor mij
Votum en vredegroet
Opw. 430 Heer ik prijs uw grote naam
Opw. 556 Mijn Verlosser leeft
Gebed
Kindmoment
Generation
Schriftlezing Marcus 16: 1 – 8
Opw. 580 Jezus, Hij kwam om ons leven te geven
Tekst Matteüs 26: 31 – 32
Opw. 213 U zij de glorie
Geloofsbelijdenis (Nicea)
Opw. 575 Jezus alleen
Dankgebed
Collecte
Opw. 832 Jezus Overwinnaar
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.