Kerkdienst (Startzondag)

Datum: 11 september
Tijd: 10:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: 1e Dovenpastoraat, 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Welkom en mededelingen
Voorbereiding Opw. 464
Votum en vredegroet
Opw. 797
Gebed
Kindmoment – kinderkring
Opw. 767 (Ps.133)
Schriftlezing Galaten 5: 13 – 6: 10
NPB 133
Tekst Galaten 6: 1 – 5
Verkondiging
LB 97 Zingt een nieuw lied
Woorden van leven
Heer ik hoor van rijke zegen
Dankgebed
Collecte – kinderkring
Ga nu heen in vrede
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.