Kerkdienst (zomerrooster)

Datum: 4 augustus
Tijd: 10:00

Op deze zondag zijn er geen kerkdiensten bij De Verbinding in Hoogkerk.

Klik op de link om een van onderstaande diensten te volgen::
– De Jeruzalemkerk – ds. W.K. van Slooten
– De Columnakerk – ds. H. Zeilstra
– De Tehuisgemeente – student Jiska Hooglander

Collecte: Open Hof. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.