Kerkdienst

Datum: 27 februari
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Voorbereiding Opw. 695
Votum en vredegroet
Thuis Sela
Gebed
Schriftlezing Psalm 46
Opw. 855
Verkondiging
GK06 142 Een vaste burcht is onze God
Geloofsbelijdenis
GK06 141 Dankt, dankt nu allen God
Gebed
Collecte
Opw. 838
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.