Kerkdienst

Datum: 22 januari
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: 1e Zending, 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet
GK 250 God is getrouw
LB 311 Wij kiezen voor de vrijheid (wisselzang)
Gebed
Kinderkring
Schriftlezing Romeinen 1: 28 – 2: 16
Ps. 101: 1, 2, 4, 5
Tekst Romeinen 2: 1 – 11
Verkondiging
GK 189: 1, 4, 5, 6 Hoe zal ik Hem bezingen
Dankgebed
Kinderkring
Collecte
LB 769: 1, 2, 3, 6 Eens als de bazuinen klinken
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.