Kerkdienst

Datum: 7 november
Tijd: 9:30u
Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: 1e Materiaal Kinderkring, 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet (gezongen – vers Ps. 121)
NPB 46
Psalm 119: 17 – 24
Wet
NPB 19: 3, 5
Gebed
Kinderkring
Intro Schriftlezing
Schriftlezing:
Genesis 7: 17 – 8: 5
Genesis 8: 14 – 9: 29
LB 350: 1, 2, 3, 4 Het water van de grote vloed
Verkondiging
Opw. 430
Dankgebed
Kinderkring
Collecte
LB 103c: 1, 2, 3 Loof de Koning, heel mijn wezen
Zegen (gezongen amen – LvK 456: 3)

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.