Kerkdienst

Datum: 4 september
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: TU Kampen/Utrecht. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet
NPB 2
Gebed
Schriftlezing Psalm 2
Ps. 2
Kindmoment
Verkondiging
GK 2: 1, 4
Wet
GK 237
Dankgebed
Collecte
GK 228
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.