Kerkdienst

Datum: 24 december
Tijd: 09:30

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: Evangelisatie. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet
GK 189: 1, 2 Hoe zal ik Hem bezingen
Schuldbelijdenis
Genadeverkondiging
GK 189: 4, 5, 6
Gebed
Kinderkring
Schriftlezing Lucas 21: 5 – 36
Ps. 25: 2
Tekst Romeinen 13: 11 – 14
Verkondiging
Ps. 25: 6, 7
De Tien Woorden en het ene Woord
Dankgebed
Collecte + kinderkring
GK 184: 2, 3 Sterk ons wankelend vertrouwen
Zegen (gezongen amen – LB 415: 3)

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.