Kerkdienst

Datum: 7 april
Tijd: 10:00

Voorganger: ds. Meijer

Collecte: Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet
Ps. 68: 1, 2
Wet
PP 51 Witter dan sneeuw
Gebed
Kinderkring
Schriftlezing: Handelingen 9: 1 – 19a & 1 Timoteüs 1: 12 – 17
Ps. 98: 1, 2
Verkondiging
LB 215 Ontwaak o mens de dag breekt aan
Dankgebed
Collecte – kinderkring
GK 213: 1, 3 Eigen roem is uitgesloten
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.