Kerkdienst

Datum: 4 juni
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: ds. Van Eerden (Grootegast)

Collecte: 1e Zending, 2e kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en groet
DNP ps 8:1, 2, 3 en 6 HEER, onze Heer, uw naam is groot en machtig
Gebed
L. Kolossenzen 1:1-23
GK ps 150:1 en 2 Loof de Heer uw God alom
L. L. Johannes 17:1-8, 13-26
LB 103c:1 en 5 Loof de koning, heel mijn wezen
T. Kolossenzen 3:1-4
Preek: Wij moeten ons helemaal concentreren op wat wij bij onze Heer en God vinden
DNP 119:5, 6 en 7      Dit vraag ik van U, HEER: wees goed voor mij
De Tien Woorden
DNP 119:8, 9 en 10 Eerlijk en echt zijn, leven in uw spoor
Gaven
Gebeden
LB 705:1, 2, 3 en 4 Ere zij aan God, de Vader
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.