Leesdienst

Datum: 16 juli
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: br. Van der Laan

Collecte: 1e Evangelisatie, 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Stilte
Votum: Lied Psalm 121: 1 & 2 Nieuwe psalmberijming
Groet
De Heer is mijn Herder
Gebed
Kinderen naar kinderkring
Johannes 13: 1-20
Lied GK06 Lied 22:1
Preek
Opwekking 705 Toon mijn Liefde
1 Johannes 4: 7 -21
Opwekking 378 Ik wil jou van harte dienen
Kinderen terug
Gebed
Collecte
Liedboek 416  Ga met God
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.