Leesdienst

Datum: 2 januari
Tijd: 09:30
Locatie: online

Voorganger: br. Van der Laan
Collecte: ??. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Zingen: Opwekking 784/Wij zijn gekomen om U te aanbidden
Zingen: Opwekking 849/De goedheid van God
Votum & groet
Zingen: LEV/Herder van mijn hart
Gebed
Bijbellezing: Psalm 20
Zingen: Sela/Wij trekken in een lange stoet
Preek
Zingen: Opwekking 832/Jezus overwinnaar
Leven met God: Colossenzen 3: 1-17
Gebed
Collecte
Zingen: Opwekking 764/Zegekroon
Zegen
Zingen: Trinity/Ik wens jou een dak boven je hoofd

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.