Leesdienst

Datum: 7 mei
Tijd: 14:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: br. Van der Laan.

Collecte: kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en groet
Zingen: Lb. 978: 1, 3 en 4 (2013)
Bijbellezing: Job 28
Preek
Zingen: Ps. 111: 1 en 4 (DNP)
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gk’06 107: 1 en 4
Collecte
Zingen: Gk ‘06 Psalm 43: 3,4,5
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.