Leesdienst

Datum: 17 maart
Tijd: 10:00

Voorganger: brs. Van der Zwaag en Mul

Collecte: Youth Alpha. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Opwekking 604 – deel 1
Votum en Groet
Klein Gloria (NLB 195)
Opwekking 604 – deel 2
Gods leefregels
Psalm 51 : 1,3
Gebed
Kindmoment + zingen NLB 288 
Lezing uit Bijbel : Mattheüs 16:13-28
Preek
NLB 837:1,3,4
Gebed
Geloofsbelijdenis (zingend op de wijs van “Hoor de englen zingen d’eer)
Collecte
Opwekking 627

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.