Leesdienst

Datum: 28 november
Tijd: 9:30u kerk + online
Kerkdiensten

Voorganger: br. Bloemendal
Collecte: 1e Bibliotheekfonds, 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Liturgie 28 november 2021
Zingen Gz.  107 (GK 29) 1, 2, 3 en 4. Ere zij aan God de Vader
Votum en zegengroet
Zingen Ps 146: 1, 4 en 8
Gebed
Lezen: Lukas 10: 38 – 42 & Psalm 131
Zingen: Opwekking 462
Preek
Stiltemoment +  Wees stil voor het aangezicht van God (Sela)
Wet
Zingen:  Psalm 68: 8
Gebed
Op U mijn Heiland blijf ik hopen
Opwekking 575
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.