Leesdienst

Datum: 9 juli
Tijd: 09:30
Locatie: kerk + online

Voorganger: br. Van der Laan

Collecte: Diaconie. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en groet
Psalm 16 (Psalmen voor nu = Opwekking 727)
Gebed
Kinderen naar kinderkring
Bijbellezing Marcus 2: 1-12
Psalm 25 vers 2 en 4
Preek
LvdK Gezang 440: 1, 2 en 4 (– Ik heb de vaste grond gevonden)
Kinderen terug
Gods wet – Leven met Jezus
Opwekking 123
Gebed
Collectemoment
GK17 Lied 416 (Ga met God)
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.